Per winkel worden er steeds meer producten verkocht. Zeker de laatste jaren zijn deze aantallen aanzienlijk gestegen. Echter, onderzoek wijst uit dat de voldoening van de shopper juist daalt door de grote assortimenten: te veel keuze maakt het nemen van beslissingen complex. Als gevolg neigen retailers ertoe hun assortiment te verkleinen. Maar dit is een grote uitdaging, want welke producten haal je uit de schappen, en welke vervang je voor nieuwe producten zonder de shopper te verliezen? Het simplistische “snijden aan de onderkant” leidt niet vanzelfsprekend tot het beste resultaat.

Wij hebben een unieke onderzoeksmethode ontwikkeld om het optimale assortiment te bepalen waarbij nieuwe productlanceringen, ruimtebeperking binnen het schap en de verschillende winkelformats (bijvoorbeeld gemakswinkel versus supermarkt) kunnen worden meegenomen. Een Simstore assortimentsonderzoek garandeert onze klanten gefundeerde inzichten voor het vaststellen van het optimale assortiment.Wat kun je verwachten?

PERSPECTIEF

Wat is de ideale segmentatie vanuit het perspectief van de shopper?

RECHTTREKKEN/STROOMLIJNEN

Welke producten kunnen worden verwijderd uit het productaanbod?

UITBREIDING

Welke producten kunnen worden toegevoegd aan het productaanbod?

OPTIMALISATIE

Wat is de optimale productmix binnen de beschikbare ruimte op het schap?

EFFECTIVITEIT

Welke productmix zorgt voor het hoogste marktaandeel en heeft het grootste bereik onder shoppers?

Assortiment optimalisatie