Veel consumenten ervaren hun dagelijkse boodschappen als gedoe. Hoe makkelijker het is om de juiste categorie te onderscheiden en het juiste product te vinden, hoe tevredener men is. Om die reden geloven wij dat het schap zodanig moet worden ingericht dat navigatie gemakkelijk is en shoppers hun favoriete producten snel kunnen vinden.

Onze ervaringen leren ons dat kleine aanpassingen in het schap nauwelijks tot geen effect hebben op het aankoopgedrag van shoppers. Het verwezenlijken van gedragsveranderingen vraagt om een onderscheidende en aantrekkelijke schapindeling met een sterke boodschap die in staat is om de shopper uit gewoontegedrag te ontwrichten. Daarnaast moet er een duidelijke call-to-action vanuit gaan op het punt van aankoop.

Wij hebben zowel geavanceerde Simstore 2D als Simstore 3D virtuele winkeloplossingen ontwikkeld die ons in staat stellen om de impact van verschillende schapindelingen (planogrammen) te onderzoeken. Keuzegemak, potentiële waardestijging in de categorie en de algehele schapbeleving zijn aspecten die o.a. kunnen worden getest.Wat kun je verwachten?

Navigatiegemak en vindbaarheid van producten

Zoals de tijd om zowel bekende producten als nieuwe producten te vinden

Stimuleert verkoop van de productcategorie

Zoals de waarde van het winkelmandje, aanvullende aankopen, dragen bij aan waardestijging/daling binnen de categorie

Stimuleert sales van eigen producten

Zoals marktaandeel, volgorde van aankopen, substituten, aanvullingen

Planogram succes