Wat is het verkooppotentieel van uw nieuwe product? Slechts één op tien nieuwe producten staat twaalf maanden na de lancering nog in het schap. Met andere woorden, de meeste productlanceringen falen. Tijdens het kwalificeren van een productconcept is inzicht in het marktpotentieel binnen de categorie essentieel.

Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken in hoeverre het nieuwe product op het eigen productportfolio zal kannibaliseren. Traditionele marktonderzoeksmethoden besteden vaak te weinig aandacht aan dit risico en bieden onvoldoende inzicht in hoe een nieuw product zal presteren op het punt van aankoop.

Met de Simstore methode wordt een nieuw product getest in een realistische competitieve schapomgeving waarin alle merken strijden om de aandacht van de koper.Wat kun je verwachten?

Potentie

Wat is het marktpotentieel van een nieuw productconcept?

Source of volume

Welke concurrerende merken zullen de source of volume zijn voor het nieuwe productconcept?

Kannibalisatie

In welke mate zal het productconcept op het eigen merkportfolio kannibaliseren?

Consumentenprofiel

Wat is het kopersprofiel van het nieuwe productconcept?

Voorspellen trial rate