Vi är starkt förankrade i FMCG-branschen, och vi har gedigen erfarenhet från att ha jobbat med världsledande företag inom denna bransch. Med starkt innovationsfokus har vi även utvecklat våra undersökningstjänster- och metoder mot andra branscher, såsom telecom, konsumentelektronik och snabbmat.

Vi börjar alla undersökningsprojekt med att vi sätter oss in i din affärsverksamhet och analyserar potentiella möjligheter och utmaningar. Utifrån dina behov skapar vi ett skräddarsytt upplägg, där vi använder oss av antingen kvantitativ eller kvalitativ metod.