Expertis

Vi börjar vi alla undersökningsprojekt med att sätta oss in i din affärsverksamhet och analysera potentiella möjligheter och utmaningar.

Vi är specialister på konsumentbeteenden. Vi behärskar både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, och vi baserar alltid våra metodval på dina unika affärsutmaningar och möjligheter. Vi strävar alltid efter att leverera mervärde genom faktabaserade insikter och relevanta, tydliga rekommendationer som hjälper dig nå dina affärs- och marknadsmål. Varje undersökningsprojekt levererar vi med en kärnfull och affärsorienterad rapport.

NORM expertise sketch

Människan fattar oändligt många beslut varje dag. Besluten är antingen emotionellt laddade eller baserade på faktorer som vanor, tidpunkt eller butiksmiljö. Vi är experter på att förstå och förutse konsument- och shoppingbeteenden i alla köpsituationer, där varje beslut har betydelse.

- Anneli McCracken, VD

Våra lösningar

Additional handwritten arrow