Kvantitativa undersökningar

Förutom vår virtuella butiksmiljö, Simstore, erbjuder vi också ett brett utbud av kundanpassade kvantitativa metodlösningar som täcker relevanta ämnen som användning och attityder, drivkrafter och barriärer och segmentering.

Skräddarsydda kvantitativa undersökningar är kärnan i strategiska marknadsaktiviteter såsom produktutveckling, varumärkesplattformar, att nå nya målgrupper eller hitta nya metoder för kanalaktivering.

Syftet med dessa undersökningar är att identifiera utmaningar och möjligheter för tillväxt som stöder dina strategiska beslut. Den här typen av undersökningar tenderar att vara mindre fokuserade på vilka faktorer som styr vid köptillfället.

Anpassade kvantitativa insikter

Vi löser dina komplexa affärsutmaningar och guidar dig mot framtida tillväxtmöjligheter.

- Caroline Uddström, Business Development Director