Simstore – Virtuella butiksundersökningar

2003 började vi utveckla Simstore – vår egen programvara med möjlighet att utföra studier i en virtuell butiksmiljö. Vi identifierade ett ökat behov hos FMCG-branschen att bättre kunna förstå dynamiken och bakgrunden som ligger bakom varje köpbeslut.

Traditionella undersökningsmetoder fokuserar ofta på att fånga medvetna attityder och etablerade beteenden. De flesta beslut är dock känslomässigt laddade – inte rationella. Det är därför vi fokuserar på att undersöka beteenden – och förändringar i beteenden – vid det faktiska köpögonblicket. Vi anser att Simstore är unikt i detta avseende, eftersom det kombinerar undersökningsmetodologi med spelteknologi och category management.Tjänster

Vi är specialister på konsumentbeteenden. Vi behärskar både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder, och vi baserar alltid våra metodval på dina unika affärsutmaningar och möjligheter. Vi strävar alltid efter att leverera mervärde genom faktabaserade insikter och relevanta, tydliga rekommendationer som hjälper dig nå dina affärs- och marknadsmål. Varje undersökningsprojekt levererar vi med en kärnfull och affärsorienterad rapport. 
 
Traditionella undersökningsmetoder fokuserar ofta på att fånga medvetna attityder och etablerade beteenden. De flesta beslut är dock känslomässigt laddade – inte rationella. Det är därf֨ör vi fokuserar på att undersöka beteenden – och förändringar i beteenden – vid det faktiska köpögonblicket. Vi anser att Simstore är unikt i detta avseende, eftersom det kombinerar undersökningsmetodologi med spelteknologi och category management.

Vi erbjuder en rad olika tjänster, samtliga i vår virtuella butiksmiljö, som alla hjälper dig bättre förstå beteenden vid köpbeslutet.

  • Slide 4250
  • Slide 4253
  • Slide 4256
  • Slide 4259
  • Slide 4262