Många beslut som en köpare tar på vägen görs undermedvetet. Det innebär att det inte är slumpen som avgör vilken produkt köparen till slut väljer. Att kartlägga konsumentens beslutsträd är avgörande för framgångsrik category management. För att påverka köpbeteendet måste vi identifiera drivkrafter och barriärer längs med köpresan.

De två viktigaste resultaten i en beslutsträdsundersökning är en tydlig kategorisegmentering samt konsumentens beslutsträd. Insikterna använder vi för att optimera hyllans layout, förbättra butiks- och förpackningskommunikation, revidera prissättning och ge input till produktutvecklingen. Genom åren har vi gjort flera beslutsträdsstudier i många olika kategorier, säljkanaler och marknader. Ett konsumentbeslutsträd ger en stabil grund för att bygga en långsiktig kategorivision som hjälper dig att vinna konsumenten vid beslutsögonblicket.Vad ingår i leveransen?

Kundupplevelsen

Hur resonerar konsumenter när de rör sig inom en specifik produktkategori?

Kategoridefinition

Vilken kategoristruktur är lämpligast utifrån konsumentens perspektiv?

Prioriteringar

Vilken är den relativa betydelsen av olika produktattribut?

Kannibalisering

I vilken utsträckning ersätter en produkt en annan?

Optimering

Vilka är de mest lämpliga åtgärderna för att optimera?