Besluten i butik fattas snabbt; konsumenten spenderar bara ett fåtal sekunder vid hyllan för att bestämma vilken produkt de ska köpa. Om en konsument inte hittar en produkt på hyllan eller om förpackningsdesignen inte är tillräckligt attraktiv, är risken hög att de vänder sig till en konkurrent eller lämnar hyllan utan att handla. Att påverka konsumenten vid köptillfället är därför avgörande.

Men det behövs mer än så. Idag blir fler och fler produkter imiterade av konkurrenterna och det blir allt viktigare att skilja sig från mängden. Samtidigt bör förpackningen stödja och stärka den positionering som finns i existerande portfölj.
En förpackningsundersökning med oss ger svar på om den nya designen är bättre än den gamla, vilket testas i en konkurrensutsatt miljö. En förpackningsundersökning kommer också att avslöja om den nya designen matchar varumärkets önskade position, image och värderingar.Vad ingår i leveransen?

Köpbeteendet undersöks med hjälp av Simstore. För att en ny förpackningsdesign ska bli framgångsrik tror vi att den måste:

  • Synas på hyllan
  • Vara enkel att hitta
  • Driva försäljning
  • Stärka och stötta varumärket
Lyckad förpackningsdesign