Hur optimerar du din lönsamhet? Vilken försäljningspotential har dina produkter? Konsumentens uppfattning om en varas pris skiljer sig ofta från verkligt pris. Trots detta är det bevisat att prissättning är det mest effektiva marknadsföringsverktyget för att återupprätta värdet i en kategori och öka marknadsandelarna.
En central fråga för många av våra kunder är att hitta den optimala prisstrukturen. För att definiera priskänsligheten rekommenderar vi en kombination av en virtuell butiksmiljö och choice-based-conjoint (CBC). Den här metodiken ger oss möjlighet att beräkna effekten av varje prisjustering på varumärkes- och kategorinivå, inklusive effekten på konkurrerande varumärken och private labels.

Om relevant, kan vi även ta hänsyn till olika kampanjer eller alternativa förpackningsstorlekar i undersökningen. Vår expertis sträcker sig längre än att utvärdera scenarier i FMCG-branschen – den täcker också branscher såsom telekom, media, snabbmat och konsumentelektronik.

 Vad ingår i leveransen?

Optimal prisnivå

Vilket pris är optimalt för en viss produkt?

Optimal prisstruktur

Vilken prisstruktur är den mest optimala för sortimentet?

Konsumentprofil

Vilka konsumenter vinner alternativt tappar varumärket om priset höjs eller sänks?

Konkurrens

Från vilka konkurrenter kommer varumärket att vinna eller tappa konsumenter?

Prisstrategi