Vilken försäljningspotential har en ny produkt? Faktum är att de flesta produktlanseringar misslyckas, och efter 12 månader är endast 1 av 10 produkter kvar på hyllan. Vid kvalificeringsprocessen är det viktigt att analysera det nya produktkonceptets potential i dess specifika sammanhang och kategori.

När du ska lansera en ny produkt är det också viktigt att ta hänsyn till den existerande produktportföljen, något som traditionella forskningsmetoder ofta missar. En lansering misslyckas ofta för att den nya produkten kannibaliserar på det etablerade sortimentet. Med vår metodik testas den nya produkten vid köpögonblicket i vår virtuella butiksmiljö, Simstore, där alla varumärken får konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet.Vad ingår i leveransen?

Potential

Vad är marknadspotentialen i termer av trial rate för den nya produkten/konceptet på marknaden?

Källan till volym

Från vilka konkurrenskraftiga varumärken hämtas volymen för det nya produktkonceptet?

Kannibalisering

Kommer det nya produktkonceptet att kannibalisera på din existerande produktportfölj, och i så fall hur?

Konsumentprofil

Vilken profil har de konsumenter som köper det nya produktkonceptet?

Trial rate