Utbudet av produkter i butikerna har ökat dramatiskt de senaste åren. Det har gjort att köptillfredsställelsen hos kunderna har minskat. Som en reaktion på det tenderar handlare att minska sitt sortiment och producenterna tvingas då ta ställning till vilka produkter som ska ersättas när nya produkter lanseras.

Vi har tagit fram en undersökningsmetod för att hitta det optimala produktsortimentet för en kategori. Metoden tar också hänsyn till produktlanseringar, begränsningar i hyllplats och butiksformat (t.ex. närbutiker och stormarknader). En sortimentsstudie från vår virtuella butiksmiljö Simstore garanterar värdefulla insikter och blir ett hjälpmedel i att ta fram det optimala sortimentet.Vad ingår i leveransen?

Perspektiv

Vilken är den ideala segmenteringen från konsumentens perspektiv?

Strömlinjeforma

Vilka produkter går att lyfta ur sortimentet?

Utökning

Vilka produkter kan vi addera till i sortimentet?

Optimering

Vilken är produktmix är optimal i ett begränsat hyllutrymme?

Effektivisering

Vilken produktmix leder till den högsta marknadsandelen och har den bästa räckvidden?

Sortimentoptimering